Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Blandingsskog

barskog.jpg - Klikk for stort bilde

Klimaendring er anerkjent som en av de største utfordringer for samfunnet og mange økosystemer.

Publisert av Hilde Frydenlund Rabben. Sist endret 19.05.2017

Redusere avskoging og degenerasjon av eksiterende skoger, samt styrke karbon opptaket fra skogen er viktige verktøy i redusering av drivhusgassutslipp (UNFCCC 2015). Biomasse fra skogen vil være en viktig ressurs til den nye grønne økonomien som et alternativ til produkter basert på olje 

Mange trearter har en lang omløpstid (80+ år) og er derfor mottakelig for raske endringer i f.eks. temperatur og fuktighetsgrad. Valget vi gjør i dag vil ha konsekvenser for hele omløpstida. Planting av fremmede arter og planting av blandet skog er verktøy for å øke skogtilpasningen til et nytt klima. Forskning har vist at å blande trearter fører til økt stamtall og høyere stående volum, og har lite effekt på diameter og høyde. Effekten er limitert av lokale abiotiske faktorer som lys, temperatur, vann og næringsstoffer.

Positiv med blandingsskog:

  • Høyere biodiversitet.
  • Vil seg lettere kunne tilpasse til endringer i de abiotiske faktorer.
  • Vil ofte bidra til høyere vannkvalitet.
  • Vil ofte redusere risiko av storm- og brannskade og insekt- og patogenplager.
  • Vil gi en høyere estetisk og rekreasjons verdi.
  • Høyere stående volum.
  • Kan forbedre tømmerkvaliteten.

Negativ med blandingsskog:

  • Vil ofte føre til økt beite.
  • Kan redusere tømmerkvaliteten.
  • Krever «ny» kunnskap fra forvaltere.

Vanlige kombinasjoner i Norge er gran og bjørk og gran og furu.

For både blandingsskog og monokulturer gjelder at kulturarbeid og andre tiltak vil øke skurandelen i skogen din!

For mer informasjon se:

 

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune
Login for redigering