Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Flommen i Nord-Aurdal, oppdatert fredag klokka 17.13

Kriseledelsen i kommunen samles jevnlig, og målet er å gi best mulig tjenester til de evakuerte og være forutseende med tanke på nye situasjoner som kan oppstå.

 

Publisert av Ellen Persvold. Sist endret 24.05.2013

Kommunen har etablert mottakssenter for evakuerte på Quality hotel og resort Fagernes. Alle berørte oppfordres til å ta kontakt med sitt forsikringsselskap for nødvendig hjelp og innmelding av skadesituasjonen. Det er også viktig å presisere at ingen skal ta seg inn i evakuerte områder med tanke på sikkerheten. Dette er en klar melding fra lensmann Tove Kjøbli.

Dersom du trenger hjelp eller har spørsmål i samband med flommen, kan du bruke et av følgende telefonnummer:

Legevakt: 61 35 98 88 (mellom klokka 08.30-15.00) og 61 36 10 44 (mellom klokka 15.00-08.30)

VA-vakta, vei, vann og kloakk: 958 81 336

For andre henvendelser ring Valdres vaktsentral, tlf. 61 36 10 44.

For spørsmål om naturskadeerstatning, kontakt lensmannen i Nord-Aurdal.

Geologisk undersøkelse og vurdering
Geolog er også fredag i kommunen for vurdering av rasutsatte områder i Aurdal-Bjørgo, samt andre områder i kommunen.

Bjørgokrysset-Jensestogo
Geolog har etter befaring klarert rasområde to i Aurdal mellom Bjørgokrysset og Jensetogo i Aurdal. Undersøkelser viser at skredet har med andre faktorer enn topografi å gjøre, og at et masseuttak i bakkant av skredet er årsak til skred nummer to.

Evakueringspåbudet er etter dette oppheva for strekningen Bjørgokrysset-Jensestogo, og de evakuerte kan reise hjem.

Topografisk sett er det ikke fare for flere skred i dette området med mindre det kommer ytterlig store nedbørsmengder. Den geologiske gjennomgangen gir ikke observasjonar av steiner eller andre faremoment på strekningen, men skal gjennomgås en gang til.

Jensestogo-Kiwi i Aurdal (avkjøring mot Sørre Høgda)
Ca klokka 17.30 torsdag ettermiddag gikk et nytt ras 100 meter nord for raset som gikk onsdag kveld. Raset har medført at halve E16 er stengt og at trafikken dirigeres manuelt. Evakuering av hele området opprettholdes og geolog skal vurdere området på nytt fredag.  

Sivilforsvaret og Heimevernet
Sivilforsvaret med 12 personer og Heimevernet med 66 personer er nå i beredskap og utfører også politibistand og vakthold etter behov.

Ivaretakelse av infrastruktur
Sivilforsvaret og heimevernet har i løpet av ettermiddagen lagt opp barrikader med sandsekker for å forebygge vanninntak til IKT-Valdres digitale serverpark og til rådhuset generelt.


Informasjon fra VEAS og NVE


NVE melder at flomtoppen trolig nås i løpet av de åtte neste timene i Strandefjorden.

VEAS informerer om at strømtilførselen ikke er trua, men ulike typer infrastruktur er under oppsyn og tiltak vurderes fortløpende.

Potensielt forurensa drikkevann i Aurdal og Skrautvål
Vannstanden ligger nå over kommunalt borehull i Aurdal og Sebu, noe som betyr at drikkevannskilden kan bli forurenset ved at flomvann siger inn i borehullet.

Aurdal
Det er iverksatt kloring. Drikkevannet må kokes.

Skrautvål
Kloring er ikke iverksatt da drikkevannskilden ikke kan nås som følge av flommen. Vannet må kokes.

Private vannkilder
Private brønner er en uavklart risikokilde. Folk anbefales å følge med og koke drikkevannet.
flom.jpg
flom.jpg
Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune