Nord-Aurdal som omstillingskommune - invitasjon til innspillsmøte 1

fredag 9. oktober 2020, 08.00 - 11.00

Informasjon

Som følge av nedleggelsen av Schibsted i fjor høst og med det ca. 120 arbeidsplasser, har Nord-Aurdal kommune kommet i posisjon til å søke såkalt omstillingsstatus.

Dette gir kommunen og næringslivet en mulighet for ekstraordinær satsing på næringsutvikling og vekst over inntil 6 år.

 

Dato og tid: Fredag 9. oktober fra kl. 08:00 til kl. 11:00

Sted: Kulturhuset Fagernes

Det er et åpent møte for alle interesserte, med forhåndspåmelding til runar.kittelsen@nord-aurdal.kommune.no   eller på SMS til 977 01 311.

Påmeldingsfrist tirsdag 6. oktober.

Nå er vi i gang med å arbeide frem en strategi og handlingsplan for en slik ekstraordinær satsing på lokal vekst. Dette arbeidet skal være ferdig før jul, og styringsgruppen som er valgt av kommunestyret er sammensatt fra både næringsliv og politisk og adm. ledelse i Nord-Aurdal kommune.

For å lykkes i dette arbeidet er det avgjørende med stor grad av involvering av lokalt næringsliv og lokalsamfunn, noe vi vil gjøre via både spørreundersøkelse, intervjuer og åpne innspillsmøter den 9/10 og 9/11.

På dette første innspillsmøte fredag den 9/10 vil vi både informere og ikke minst få råd fra bedrifter og lokalmiljø om hva som er Nord-Aurdal sine fortrinn, og hvor vi har mulighet for å skape vekst og nye arbeidsplasser i årene fremover

For 2021 har vi allerede lykkes med å få økte ressurser til næringsutvikling i form av tilskuddsmidler og økt kapasitet. Det viktigste vil dog være at lokalt næringsliv ser muligheter og ønsker å satse på vekst og utvikling av egen virksomhet, både eksisterende og nye.

Vi håper derfor at nettopp du melder deg på i dette viktige arbeidet for oss alle her i kommunen.

Mål med møtet:

 • Informere om det pågående arbeide med å søke om og planlegge et omstillingsprogram for ekstraordinær næringsutvikling
 • Engasjere og forankre satsingen hos bedrifter og lokalsamfunn, og få råd og innspill til satsinger og til tak i omstillingsarbeidet – som er i tråd med næringslivets behov.

PROGRAM:

08.00: Velkommen ved ordfører
 

Del 1: Muligheter knyttet til omstillingsstatus

 • Kort om hvorfor vi søker omstillingsstatus, ved ordfører Knut Arne Fjelltun.
 • Om det pågående arbeidet med å utvikle omstillingsstrategi og tiltak, ved virksomhetsleder teknisk og næring Runar Kittelsen
 • Hva betyr omstillingsstatus og hvilke muligheter gir det, ved næringsrådgiver Dag Arne Henriksen fra Innlandet fylkeskommune og spesialrådgiver Anne Helgesen fra Innovasjon Norge

 

Del 2: Innspill og dialog om ståsted og vekstområder for næringsutvikling i Nord-Aurdal

 • Innledning ved prosjektleder Berit Laastad fra Essensi as
 • Dialog og drøftelser om:
  • Muligheter og utfordringer for næringsutvikling i Nord-Aurdal?
  • Viktige vekstområder som bør prioriteres i en omstillingsstrategi?

 

11.00: Avslutning og veien videre ved ordfører

Ønsker DU å være med å påvirke framtida i Nord-Aurdal? Delta og del dine tanker!

Vi håper at så mange som mulig stiller opp på vegne av sin virksomhet, bransje og lokalsamfunn.

 

Møtet tilrettelegges i henhold til kravene når det gjelder smittevern. Dette betyr blant annet:

 • Bord- / stoloppsett: Følger "1 meters regelen". Dette fører til noe begrensning i forhold til antall deltagere.
 • Det nedtegnes oversikt over deltagere (opplysninger slettes etter 10 dager)

Velkommen til innspillsmøte 1!

Pris voksen: 0

Sted

Kulturhuset Fagernes
 

Kontakt

Nord-Aurdal kommune
 

Runar Kittelsen
Legg til hendelsen i din kalender